Veteraaniosasto

Veteraaniosasto on perustettu 1990-luvulla. Veteraaniosaston toiminta on monella tavoin virikkeellistä käsittäen mm. palokunnan perinteiden vaalimista tai talkoita palokunnan omistamilla kiinteistöillä.

Perinteiden vaalimisesta mainittakoon, että vuonna 1920 alkaen kyläläiset toivat talkoilla palokuntatalolle puita lämmitystä varten, ja palokuntalaiset järjestivät puuntuojille laskiaisriehan, joka nyttemmin on muuttunut perinteiseksi talviriehaksi Palokärjessä. Vieläkin on mahdollista tuoda puita Palokärjen saunan ja takan lämmityspuiksi, tosin talviriehassa keskitytään nykyään enemmän mäenlaskuun ja talvisiin leikkimielisiin kisoihin.

Veteraaniosasto järjestää myös kesäisin onkikilpailuja, pitää yhteyttä muihin veteraaniosastoihin ja järjestää muita tapahtumia palokunnassa.

Tämän hetkinen veteraaniosaston sukupolvi on ollut mukana rakentamassa Viialan VPK:n omistuksessa olevat Metsälinnan ja Palokärjen.